آداپتور Mercedes me: نصب و فعال سازی.

چگونه آداپتور Mercedes me را به گوشی هوشمند خود وصل کنیم؟ این ویدیو به شما نشان می دهد که چگونه آداپتور و برنامه را در پنج مرحله آسان آماده کنید. اگر مرسدس بنز قدیمی‌تری بدون قابلیت متصل دارید که پس از سال 2002 ساخته شده است، همچنان می‌تو،د از تجربه ویژگی‌های متصل از طریق مرسدس من آداپتور و برنامه تلفن هوشمند لذت ببرید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/service-parts/mercedes-me-adapter-installation-and-activation/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.