ابعاد آینده – پادکست مرسدس بنز.

او در زندگی قبلی خود در فیلم های بی شماری آلم، و بین المللی، سریال های تلویزیونی و تولیدات تجاری بازی کرد. به قول خودش، او یک بازدیدکننده دائمی است که همیشه بین فرهنگ ها و قاره ها در حال حرکت است.

تجربه غنی زندگی او در هر ،مت از “ابعاد آینده” قابل لمس است – درست مانند جذابیت، طنز و دیدگاه انتقادی خوش بینانه ریکاردیا به آینده.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/zeitgeist/mercedes-benz-podcast/

ریکاردیا براملی صداپیشه، تهیه کننده و مجری پاد،ت و همچنین نویسنده ایرلندی-ترینیدادی است. او در لندن به دنیا آمد، در آنجا بزرگ شد، و همچنین در آلمان و ایالات متحده آمریکا. چندین سال پیش، او از شهر نیویورک به برلین که در حال حاضر در آنجا زندگی می کند نقل مکان کرد.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.