استعلام رویداد کلاسیک مرسدس بنز.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz-cl،ic/cl،ic-event-enquiry/

ما می خواهیم به شما مشاوره و اطلاعات سفارشی ارائه کنیم. بنابراین ما از شما می خواهیم که با استفاده از داده های شخصی خود موافقت کنید. ما به درستی و با پشتکار از داده های شخصی شما محافظت و محافظت می کنیم.

اگر می‌خواهید بعداً اعتراض کنید، لطفاً با Mercedes-Benz Group AG, HPC V420, 10878 Berlin تماس بگیرید.

بدینوسیله رضایت خود را می‌دهم که اطلاعات تماس، داده‌های مربوط به وسیله نقلیه‌ام و داده‌های مربوط به خدمات استفاده‌شده توسط Mercedes-Benz Group AG، شرکت ملی فروش مربوطه و نمایندگی‌ها و شرکای خدمات مجاز آن و همچنین توسط مرسدس پردازش و استفاده شود. -Benz Museum GmbH به منظور مشاوره و اطلاع رس، به من در مورد محصولات و خدمات گروه مرسدس بنز AG و شرکت های وابسته آن از طریق پست و همچنین برای تحقیقات بازار. برای این اه،، ممکن است داده‌ها به گروه AG مرسدس بنز، شرکت ملی فروش مربوطه، نمایندگی‌ها/شریک‌های خدماتی منتخب در سازمان فروش و خدمات دایم،، موزه مرسدس بنز GmbH و موسسات تحقیقات بازار منتقل شوند.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.