افسانه 7: ماشین مسابقه ای 3 لیتری مرسدس بنز W 154.

W 154 برای اجرای مقررات مربوط به فرمول سه لیتری (183 اینچ مکعبی) که در سال 1938 معرفی شد طراحی شده است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/mercedes-benz-w-154/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.