افشای لوکس: ویژن مرسدس مایباخ 6 کابریولت.

در گردهمایی باشکوه ترین خودروهای ک،یک امسال در پبل بیچ کالیفرنیا، مرسدس بنز بار دیگر قرار است یک نکته برجسته را ارائه دهد: Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet خودرویی است که با طراحی حسی، احساسی جذاب و فنی خلاقانه خود. راه حل های مفهومی، نهایت لو، بودن آینده را تعریف می کند. در همان زمان، مدل دو سرنشینه ادای احترام به «مدل لباس‌های بلند خودرویی» باشکوه کابریولت‌های انحصاری و دست ساز است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/concept-cars/revelation-of-luxury-vision-mercedes-maybach-6-cabriolet/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.