الکساندرا ایوان: کارآفرین و وبلاگ نویس با علاقه.

ال،اندرا ایوان یکی از طرفداران مشتاق مرسدس بنز است. 380 SLC او تنها خودرویی است که برای یک کروز در K?nigsallee در D?sseldorf مورد توجه قرار می گیرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/entrepreneur-and-blogger-with-a-p،ion/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.