اوج عملکرد از طریق آلپ.

اکنون 60 سال از عرضه نسخه جاده ای ماشین اسپرت مسابقه ای W 194 در نیویورک می گذرد. د،ل مو،، راننده سابق مسابقه‌ای، سفری تماشایی را از طریق کوه‌های آلپ سوئیس انجام می‌دهد و نشان می‌دهد که زیر خطوط بسیار مورد تقاضای مرسدس بنز 300 SL Gullwing قلب یک ماشین فوق‌العاده اسپورت می‌تپد. از دریاچه ژنو تا اوبرلند برنیز، “بانوی قرمز” مو، در یک مسابقه دوستانه با قطارهای خط GoldenP، هندلینگ فوق العاده سری W 198 را نشان می دهد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/barn-stormer/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.