اولین موزه خودرو آلمانی که Alipay را پذیرفت.

در سال 2016، بیشترین تعداد بازدیدکنندگان خارجی از موزه، با حدود 10 درصد، از چین و هشت میلیونمین بازدیدکننده از موزه در 14 فوریه امسال بود. با استفاده از این سرویس پرداخت راحت، انتظار می‌رود موزه مرسدس بنز بازدیدکنندگان چینی بیشتری را به خود جذب کند و به آنها اجازه دهد درباره تاریخ عمیق و همچنین نکات برجسته نوآوری گروه مرسدس بنز و برند مرسدس بنز آن اطلاعات بیشتری ،ب کنند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/first-german-automotive-museum-to-accept-alipay/

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

حدود 10 درصد از بازدیدکنندگان خارجی از چین هستند.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.