او می گوید، او می گوید – یک سفر جاده ای آتن با یک کلاس A.

در خیابان سینگرو، النا پایش را روی پدال گاز فشار می‌دهد. او ابتدا مراقب است، اما پس از چند ث،ه شروع به شتاب گیری با سرعت می کند، به سرعت به سرعت مجاز 80 کیلومتر در ساعت می رسد و منحنی ها را با سرعتی کاملاً طی می کند.

تنها زم، که النا شروع به کند شدن می کند، تنش اورستیس فروکش می کند. ک، A به خیابان Poseidonos می‌پیوندد، که در امتداد ساحل تا Kap Sounion و از طریق شهرهای ساحلی Glyfada و Vouliagmeni امتداد دارد. کافه‌های بی‌شماری برای توقف در این جاده وجود دارد، اما اورستیس و الینا شیشه‌های خود را پایین می‌آورند و در سکوت رانندگی می‌کنند. یک گوشی هوشمند یکپارچه متعلق به یکی از این دو، نسخه الکتروپاپ آهنگ میکیس تئودوراکیس را از طریق بلند،ای خودرو پخش می کند. در آینه عقب، شهر قدیمی آتن به دوردست فرو می‌رود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/he-says-she-says-a180d/

النا: ووووووو اورستیس: نه خیلی سریع النا! النا: باور ن،ی. اصلا صدای باد را نمی شنوی.

النا: اشکالی نداره رئیس، نگران نباش!

النا: موتور روشنه؟ من به سختی می توانم چیزی بشنوم. Orestis: مطمئناً – آن را بردارید!

اورستیس با دست راستش تکیه گاه بازو را می گیرد تا چیزی ب،بد. او می خندد، البته تا حدودی ناراحت.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.