بازدید از کارگاه آینده

تیمی دست‌چین شده، جاه‌طلبی‌های بزرگ: واحد CASE مرسدس بنز را به سمت حرکت فردا هدایت می‌کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/visit-to-the-future-works،p/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.