باشگاه مرسدس بنز نروژ: ستارگان شمال.

نروژی که نامش به ،وان “مرد وحشی” ترجمه می شود، می گوید: “می دانم که عجیب به نظر می رسد، اما من در آنجا خیلی راحت تر از پشت میز هستم.” Sverre یک افسر پلیس، 56 ساله است. او W 136 آبی تیره خود را به قدری دوست دارد که حتی یک حساب کاربری در ش،ه های اجتماعی برای آن باز کرده است: Hermann Benz، ،یبی از نام کوچک مالک اول و البته مرسدس بنز. مشخصات خودرو: محصول 1950 تحویل در 3 ژانویه 1951 کد رنگ DB 331.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/mercedes-benz-club-norway/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.