با الهام از آینده: مرسدس بنز VISION AVTR.

در مرسدس بنز، توجه به راندمان بسیار فراتر از مفهوم درایو است، زیرا با افزایش دیجیتالی شدن، عملکرد تعداد زیادی از مصرف کنندگان به اصطلاح ثانویه نیز مورد توجه قرار می گیرد – همراه با تامین انرژی کارآمد آنها، بدون اینکه تأثیر منفی بر درایو داشته باشد. قدرت خود وسیله نقلیه مصرف انرژی در هر عملیات مح،اتی در حال حاضر یک هدف کلیدی در توسعه تراشه های کامپیوتری جدید است. این روند در سال های آینده با رشد حسگرها و هوش مصنوعی در صنعت خودروسازی ادامه خواهد داشت. رویکرد الهام گرفته شده از نورون VISION AVTR، شامل سخت افزار به اصطلاح نورومورفیک، وعده می دهد که انرژی مورد نیاز حسگرها، تراشه ها و سایر اجزا را تا چند وات به حداقل برساند. منبع انرژی آنها توسط جریان ذخیره شده صفحات خورشیدی یکپارچه در پشت VISION AVTR تامین می شود. 33 ،صر سطحی متحرک چند جهته به ،وان “فلپ بیونیک” عمل می کنند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/concept-cars/vision-avtr/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.