بزرگان واقعی؟ تیرهای نقره ای

ماشین‌های مسابقه‌ای مرسدس بنز بر هر فرمول جدید گرندپری که در آن مسابقه می‌دادند، تسلط داشتند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/true-greats-silver-arrows/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.