بزرگترین دنیای مینیاتوری جهان.

Wunderland یک دنیای مینیاتوری با مساحت 6400 متر مربع است: مقیاس 1:87، 13 کیلومتر مسیر H0-gauge، 930 قطار با 14450 واگن ریلی، 1270 سیگنال و 3050 سوئیچ، که همه توسط 46 کامپیوتر کنترل می شوند. تا زم، که بخش دوازدهم طرح در سال 2020 تکمیل شود، Miniatur Wunderland Hamburg 850000 ساعت کار و 20 میلیون یورو را بلعیده است. و همه اینها به این دلیل است که بیش از 15 سال پیش، برادران دوقلوی فردریک و گریت براون برای ساختن بزرگترین مدل راه آهن در جهان تلاش ،د.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/miniature-world-hamburg/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.