بعد از کار، گلف رقابتی بازی کنید.

R&A، یکی از دو نهاد حاکم بر ورزش گلف، از این مجموعه پشتیب، می کند. این سازمان در سراسر جهان، خارج از ایالات متحده و مکزیک، با رضایت 156 سازمان از گلف آماتور و حرفه ای، و به نمایندگی از بیش از 30 میلیون گلف باز در 143 کشور فعالیت می کند.

برای ا،ر گلف بازان معمولی، R&A بیشتر به دلیل نظارت و صدور قو،ن گلف و همچنین سازماندهی مسابقات The Open، قدیمی ترین و بین المللی ترین مسابقات قهرم، گلف شناخته می شود. حمایت آن‌ها از جام گلف بعد از کار مرسدس بنز بر ارتباط این سری با این ورزش و محبوبیت روزافزون گلف رقابتی 9 سوراخ تاکید می‌کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/zeitgeist/golf/play-compe،ive-golf-after-work/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.