بلیت فرمول E مرسدس بنز موتوراسپرت.

س، زندگی شهری که در کلان شهرهای جهان اتفاق می افتد. اگر می‌خواهید در قلب فعالیت‌ها باشید، فرمول E را از روی سکوی بزرگ توصیه می‌کنیم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/events-and-exhibitions/motorsport-tickets/motorsport-tickets-formula-e/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.