تصادف مرسدس بنز و امداد جاده ای.

محصول قبلی MobiloLife برای وسایل نقلیه با ثبت نام اولیه بین 24.10.1998 و 31.03.2008 اعمال می شود، مشروط بر اینکه راه حل تحرک به طور مرتب در طول سرویس توسط شریک مرسدس بنز شما تجدید شود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/service-parts/accident-breakdown-،istance/اگر دچار یک حادثه کوچک، ،ابی، تصادف یا ،ا،اری شدید، کارشناسان ما در سراسر اروپا با بیش از 3000 شریک خدمات مجاز مرسدس بنز در بیش از 40 کشور اروپایی اطمینان حاصل می کنند که دوباره در جاده ها قرار می گیرید. چه با تعمیر کنار جاده، یک وسیله نقلیه جایگزین یا با هواپیما. اگر ترجیح می دهید کارها را آسان بگیرید و منتظر بم،د تا وسیله نقلیه خود تعمیر شود، ما با کمال میل هزینه اتاق هتل شما را پرداخت می کنیم. راه حل تحرک Mobilo به ،وان استاندارد با هر خودروی مرسدس بنز ارائه می شود و پس از هر سرویس مرسدس بنز به صورت رایگان تمدید می شود – تا 30 سال.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.