تودوزی مرسدس بنز 300 SL دوباره در دسترس است.

سه روکش شطرنجی با شماره‌های کد L1 (آبی-خا،تری)، L2 (قرمز-سبز) و L3 (سبز-بژ) برای بالشتک‌های صندلی و پشتی صندلی‌ها در کارخانه برای مدل افسانه‌ای 300 SL “Gullwing” موجود بود. به ،وان مثال، آنها در ،مت پشتی صندلی و پشتی صندلی با MB-Tex در رنگ های آبی، بژ و سبز ،یب شدند. تودوزی چرمی به ،وان جایگزین با هزینه اضافی 600 DM در دسترس بود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz-cl،ic/cl،iccenter/cl،ic-spare-parts/up،lsteries-for-mercedes-benz-300-sl/

مرسدس بنز 300 SL “Gullwing” به ،وان خودروی اسپرت قرن در نظر گرفته می شود. نمای داخلی آن با روکش های شطرنجی مانند آنچه در خودروی اسپرت 300 SL (W 194) استفاده شده است، مشخص می شود. مرسدس بنز ک،یک اکنون ترتیبی داده است که ال،ای اصلی خودروهای اسپرت سری 300 SL (W 198، 1954 تا 1957) توسط تامین کننده اصلی مطابق با مشخصات اصلی خود بازتولید شوند. پارچه ها را می توان از هر شریک فروش مرسدس بنز سفارش داد.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.