جان رحم برنده اولین رشته شد.

این به آ،ین ضربه زدن در مسابقات آزاد آمریکا در روز یکشنبه رسید. با راندهای 69، 70 و 72، جان رام قبلاً خود را به خوبی در موقعیتی قرار داده بود که برای بازی نهایی در توری پاینز در سن دیگو، کالیفرنیا در ،یب قرار بگیرد. با این حال، رقابت نزدیک بود، و تا زم، که یک پرنده در 17 دوم به آ، بود که برای برتری برابری کرد. حالا همه چیز به آن سوراخ نهایی بستگی داشت.

با این حال، پس از اینکه شلیک دوم او در par-5 18 تله شنی را پیدا کرد، او نیاز داشت که آرام بماند و استراتژی درست را به کار گیرد – که او هم انجام داد. شوت ایمن روی زمین ممکن است او را با توپی بیش از 5 متر به همراه داشته باشد، اما او توانست آن را غرق کند و قهرمان بزرگی شود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/sports/golf/jon-rahm-wins-first-major/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.