جنرال موتورز 103 میلیون دلار دعوای کلاسی را به دلیل نقص موتور از دست دادجنرال موتورز یک دعوای دسته جمعی را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا به دلیل نقص های ادعایی در LC9 Vortec 5300 V8 ش،ت داد. هیئت منصفه این خودروساز را به پرداخت 102.6 میلیون دلار به مشتریان آسیب دیده محکوم کرد.

به طور خاص، این کت و شلوار کامیون‌ها و شاسی‌بلندهای با این موتور را از سال‌های مدل 2011 تا 2014 برای مالکان در کالیفرنیا، کارولینای شمالی و آیداهو پوشش می‌دهد. بر اساس گزارش، حدود 38000 نفر بخشی از پرونده ک،ی هستند اخبار خودرو. هر یک از آنها می تواند 2700 دلار دریافت کند.

روند قانونی این پرونده هنوز به پایان نرسیده است. یکی از سخنگویان جنرال موتورز به Motor1.com گفت:

ما معتقد نیستیم که حکم با شواهد تأیید شده است. اگر دادگاه اجازه داد حکم به قوت خود باقی بماند، ما قصد داریم پس از محاکمه به دنبال تخفیف باشیم و درخواست تجدید نظر را پیگیری کنیم.

وکلای دادگستری این پرونده را در اوا، سال 2016 تشکیل دادند. ادعا شد که مشکل در رینگ های پیستون منجر به مصرف بیش از حد روغن و آسیب احتمالی به نیروگاه، از جمله ،ابی احتمالی شده است.

به گفته وکلایی که شکایت ک،ی را مطرح ،د، جنرال موتورز در سال 2010 راه حل هایی را برای مشکل ادعایی پیشنهاد کرد، اما آنها کمکی ن،د. همچنین ظاهراً تغییراتی در طراحی اجزای نیروگاه در سال 2011 وجود داشت. وکلای شرکت این را به ،وان مدرکی دال بر آگاهی خودروساز از این موضوع ذکر ،د.

من به طور استثنایی به تیم آزمایشی خود به دلیل آماده سازی خستگی ناپذیر و حمایت تهاجمی خود افتخار می کنم. [sic] کریستوفر استومباو، وکیل اصلی پرونده و یکی از شرکای دی سلو لویت، در بی،ه ای از این شرکت گفت.

این شرکت حقوقی خاطرنشان می‌کند که به ندرت پیش می‌آید که یک دادخواست ک،ی در صنعت خودرو به رأی هیئت منصفه برسد. بر اساس Motor1.com’گزارش قبلی، به نظر می رسد که این مورد است. به ،وان مثال، دایم، با توافقی در سال 2020 موافقت کرد که میلیاردها دلار برای پایان دادن به پرونده های آژانس حفاظت از محیط زیست، هیئت منابع هوایی کالیفرنیا، و، دادگستری ایالات متحده، گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده و یک دعوی حقوقی دسته جمعی پرداخت کرد.


منبع: https://www.motor1.com/news/615052/gm-loses-103-million-cl،-action-lawsuit-over-engine-flaws/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.