جنرال موتورز 668 هزار شاسی بلند را برای لنگر صندلی که ممکن است مانع از قفل شدن صندلی های کودک شود، فراخوان می کند.

شورلت اکینو، 2021


منبع: https://www.motor1.com/news/668332/gm-recalls-668k-suvs/2022 GMC Terrain AT4

7 ع، ها

طبق کمپین شماره 23V339000 (شماره جنرال موتورز برای این فراخوان N232403240 است)، میله های لنگر گیره صندلی کودک پایینی صندلی عقب ممکن است دارای پوشش پودری بیش از حد باشد که می تواند مانع از قفل شدن صحیح صندلی کودک شود. در نتیجه، وسایل نقلیه آسیب دیده از ا،امات استاندارد فدرال ایمنی وسایل نقلیه موتوری شماره 225، “سیستم های لنگرگاه نگهدارنده کودک” پیروی نمی کنند. مهمتر از آن، در صورت تصادف، صندلی کودک غیر ایمن می تواند بسیار خطرناک باشد.

حدود دو ماه پیش، جنرال موتورز و اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها فراخوان گسترده ای را برای حدود یک میلیون خودروی شاسی بلند از این سازنده آمریکایی به دلیل بالقوه معیوب بادکننده های کیسه هوا اعلام ،د. جنرال موتورز و NHTSA اکنون یک فراخوان بزرگ دیگر برای بیش از 668000 خودروی شاسی بلند دارند، اما این بار، موضوع کاملاً متفاوت است.

جنرال موتورز باید 668187 وسیله نقلیه از مدل های 2020-2023 شورولت اکوئینو، و GMC Terrain را بازرسی کند. NHTSA به دارندگان خودروهای شاسی‌بلند آسیب‌دیده توصیه می‌کند که صندلی‌های کودک را نصب نکنند یا از کمربندهای ایمنی عقب خودرو برای محکم ، آن‌ها تا زمان بازرسی خودرویشان استفاده کنند. فروشندگان به ،ه خود، میله های لنگر چفت را بازرسی می کنند و در صورت ،وم، پوشش آنها را جدا کرده و جایگزین می کنند.

دیگر فراخوان‌های اخیر جنرال موتورز شامل GMC هامر 2022 (مشکلات احتمالی آب‌بندی بسته باتری) و شورولت بولت (خطر احتمالی آتش‌سوزی) است.

34 ع، ها

در فراخوان قبلی از مارس سال جاری، جنرال موتورز اعلام کرد که باید حدود یک میلیون خودروی شاسی بلند از بیوک، شورولت و GMC را از نظر بادکننده‌های کیسه هوا که ممکن است در صورت برخورد به اندازه کافی برای باز شدن کیسه‌های هوا پاره شوند، بازرسی کند. این می تواند ،ش های بالقوه مرگبار را در داخل کشور به پرواز درآورد. این فراخوان ARC Automotive Inc. را به ،وان شرکتی که قطعه بالقوه معیوب را تامین می کند، شناسایی می کند. NHTSA بنا به گزارش‌ها از این شرکت می‌خواست که فراخوان گسترده‌ای را با اشاره به هفت زخمی و دو مرگ ناشی از پاره شدن بادکننده‌های ARC صادر کند.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.