خدمات و قطعات مرسدس بنز: سطح بالا!

اگر ماشین خود را دوست دارید، از آن مراقبت کنید. و کریس برو چند نکته داخلی دارد. کریس برو، مجری ما، نکات و ترفندهای بیشتری را در مورد موضوع نگهداری در این نسخه از LEVEL UP نشان می دهد! زیرا مراقبت از ماشین چیزهای بیشتری از یک سفر در کارواش وجود دارد.

سطح بالا! مرکز شما برای تمام اطلاعات مرتبط در مورد قطعات یدکی و خدمات مرسدس بنز است. صرف نظر از ترمز، ،تیک یا تعمیر و نگهداری، ما شما را از نظر دانش خودرو به سطح جدیدی خواهیم رساند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/service-parts/level-up/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.