خودروهای مرسدس بنز در خودرو شانگهای 2019.

در هجدهمین نمایشگاه خودرو شانگهای، مرسدس بنز چندین نمایش جه، شگفت انگیز را ارائه می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/events-and-exhibitions/auto-shanghai-2019/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.