خودروهای کلاسیک مرسدس بنز به عنوان تم برای کارهای خاص.

ولف گاست، طراح سیستم‌های فروش در مرسدس بنز گروه AG، اوقات فراغت خود را به ساخت چاپ‌های گرافیکی اختصاص می‌دهد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/mercedes-benz-cl،ic-cars-as-themes-for-special-works-of-art/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.