خودروی اسپرت مسابقه ای مرسدس بنز 300 SLR.

استرلینگ ماس و ناوبر او دنیس جنکینسون با خلب، این 300 SLR در Mille Miglia در سال 1955 به پیروزی رسیدند که تا به امروز ش،ت ناپذیر باقی مانده است. خودروها در فواصل زم، یک دقیقه‌ای خط شروع را در برشا ، ،د – خودروی شماره 722 برای شروع ساعت 7:22 صبح ایستاده بود. برای پیروزی در فرمول یک

  • سیلندر 8
  • جابجایی 182 مس اینچ
  • ،وجی 302 ، بخار (222 کیلو وات)
  • در دور موتور 7500 در دقیقه
  • حدا،ر سرعت 186 مایل در ساعت


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/mercedes-benz-300-slr/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.