دایره عالی مرسدس بنز.

“حلقه تعالی مرسدس بنز” برنامه وفاداری مشتری ش،ه ای جه، برای مشتریان برتر مرسدس بنز است – یک ش،ه به طور مداوم در حال رشد از یک جامعه پر جنب و جوش. تجربیات انحصاری دیدارهای فراموش نشدنی در دنیای مرسدس بنز غوطه ور شوید. با افراد همفکر خود احساس یکپارچگی کنید. روحیه خود را به اشتراک بگذارید و اولین و تنها ،ی باشید که آنچه را که در هسته آن برند را الهام می بخشد تجربه می کنید. این قولی است که حلقه به اعضای خود می دهد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/private-lounges/circle-of-excellence/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.