راز جوانی ابدی.

مدل برتر با آن چیزی که مشخص است: G-Cl، زیبایی بی انتها دارد که تماماً زاویه و لبه است. راز زیبایی آن چیست؟
شن، گل، باران و شن. دیروز یک دوش خنک زیر باران برای دید بهتر به جلو، امروز یک اسکراب لایه بردار در بیابان. و فردا؟ یک گل و لای در جنگل. همانطور که ماجراجویان و آینده‌نگران می‌دانند: G-Cl، به طور طبیعی زیبا است، اما بسیار بیشتر از آن – قوی، به‌طور پویا و راحت. برای ،، که بیشتر از زیبایی ک،یک می خواهند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/the-secret-of-eternal-youth/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.