رالف مولر: زندگی در رویا!

رالف مو، بازیگر رویایی در کالیفرنیا زندگی می کند. ما با او در Recklinghausen، شهر آلم، محل تولدش، همراه با یک مرسدس بنز 230 S ملاقات کردیم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/ralf-moeller-living-the-dream/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.