راهنمای خریداران مرسدس بنز پاگودا.

پاگودا در سال 1963 به ،وان نسل دوم مرسدس بنز SL زندگی خود را آغاز کرد. در همین مدل، جانشین 190 SL و همچنین خودروی اسپرت و رودستر نمادین 300 SL gullwing-door بود. در اروپا و به ویژه در آلمان، Pagoda SL ها مدت هاست که مورد توجه اقلام کل،یونی بوده اند. خودروهای زیادی در بازار وجود دارد که در ابتدا به ایالات متحده آمریکا تحویل داده شدند و بعداً توسط علاقه مندان و فروشندگان بازگردانده شدند. هنگام ارزیابی وضعیت آنها توصیه های متخصص توصیه می شود.

تعریف نمرات شرط (PDF)


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/buyers-guide-pagoda/

چک لیست (PDF)

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.