ساخت: مرسدس بنز VISION AVTR.

مرسدس بنز و فیلم‌های آتی «آواتار» – چیزی که در ابتدا یک همکاری جه، غیرمنتظره به نظر می‌رسید، به یک تجربه بین‌رشته‌ای منحصربه‌فرد تبدیل شد. این دو شریک با الهام از دنیای “آواتار” VISION AVTR شگفت انگیز را ساختند. در این ویژگی انحصاری پشت صحنه، اعضای کلیدی تیم از هر دو طرف نظرات خود را در مورد روند همکاری به اشتراک می گذارند و بینش های جالبی را در مورد خود خودروی مفهومی ارائه می دهند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/mercedes-benz-concept-cars/vision-avtr-making-of/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.