سفر به سیلسیا

سیلسیا در حال بیدار شدن از خواب خود است. سفری به قلعه‌های جادویی و Wroclaw هیجان‌انگیز در یک Pagoda SL W 113.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/travel-silesia/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.