سفر تعطیلات با مرسدس بنز.

در اواسط قرن بیستم، ایتالیا مقصد رویایی بسیاری از مسافران آلم، بود. این نه تنها شامل شهرهای دیدنی تاریخی و سواحل دریای آدریاتیک، بلکه مناظر چشمگیر کوهستان ،ومیت نیز می شود.

نکاتی برای مسیرهای دیدنی، مکان‌های دیدنی و موارد دیگر را می‌توان در سری کتاب‌های «Sternfahrten» (سفر با ستاره‌ها) و سایر موارد منتشر شده توسط مرسدس بنز یافت. رو،مه «دی ولت» بعداً نوشت که این کمک‌ها برای سفرهای تعطیلات با ماشین، «س،ی جدید و مدرن از ادبیات سفر» را ایجاد کرده است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/،lidays-with-the-stars/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.