شارژ انعطاف پذیر مرسدس بنز شما – در هر زمان و هر مکان.

بالا،ه روز کاری شما تمام شد. در حال حاضر، فقط باید از ترافیک شهری عبور کنید قبل از اینکه روز را راحت روی کاناپه به پایان برس،د. با این حال، هنگامی که به نزدیکترین ایستگاه شارژ می رسید، اشغال شده است. سه هفته بعد. چمدان ها بسته شده و در ماشین بار می شوند. هیجان در مورد سفر لحظه به لحظه بیشتر می شود. مسیر در امتداد خط ساحلی کم جمعیت دوست داشتنی خواهد بود. اما در مورد ایستگاه های شارژ چطور؟ ا،ر رانندگان وسایل نقلیه الکتریکی با این معضل آشنا هستند. اکنون، با سیستم شارژ انعطاف پذیر جدید مرسدس بنز، این موضوع به گذشته تبدیل شده است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-eq/charging-and-services/charge-your-mercedes-benz-anytime-and-anywhere/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.