شرکای همکاری خارجی باشگاه های برند مرسدس بنز.

به ،وان عضوی از یک باشگاه رسمی شناخته شده برند مرسدس بنز، ClubCard خود را ارائه دهید تا از امتیازات و ترتیبات ویژه برخوردار شوید. به سادگی روی شرکای ممتاز متعدد ما در زمینه های غذا، اوقات فراغت و فرهنگ کلیک کنید. لطفاً از شریک تخفیف در مورد امتیازات خاصی که برای شما در دسترس است بپرسید.

همکاران ما در آینده مستقیماً با دفاتر باشگاه تماس خواهند گرفت. این اطمینان حاصل می کند که پیشنهادات تنظیم شده منطقه ای متن، با باشگاه برند مرسدس بنز خاص خود را دریافت خواهید کرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-benz-cl،ic-club/external-cooperation-partners/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.