طراحی مفهومی خودرو EQA.

ما با مفهوم EQA خود فلسفه طراحی خود ی،ی خلوص حسی را دوباره تفسیر کردیم و لو، مدرن را به یک لو، پیشرو برای برند EQ خود تبدیل کردیم. گوردن واگنر، مدیر ارشد طراحی Daimler AG می گوید: چین ها و خطوط را حذف کردیم و به سطح بعدی خلوص رسیدیم. گوردن واگنر، مدیر ارشد طراحی، درباره EQA، اولین مرسدس بنز، می‌گوید: «با نسبت‌های خیره‌کننده، سطوح روان بدون درز، همراه با گرافیک محرک با استفاده از پنل‌های مشکی با تکنولوژی بالا، قطعاً یک بی،ه طراحی جسورانه است: این خودرو به سادگی جذاب است. خودروی مفهومی تمام الکتریکی در بخش کامپکت. نسبت های متعادل، سطوح حسی و تضادهای گرافیکی محرک، این وسیله نقلیه بسیار جذاب را ساخته است. تحرک الکتریکی آینده را اضافه کنید، و نتیجه دوقطبی بودن احساسات و هوش است: خودروی نمایشی در عین حال گرم و خنک است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/mercedes-benz-concept-cars/the-design-of-the-concept-car-eqa/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.