عصر جدید: EQS توسط Mercedes-EQ.

Steffen K?hl و تیم بین‌المللی او نیروی پشتیبان طراحی خانواده مدل مرسدس EQ هستند. تمام برقی است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/new-era-eqs-by-mercedes-eq/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.