عضویت در باشگاه کلاسیک مرسدس بنز.

در آنجا تمام اطلاعات خاص بیشتر درباره باشگاه، مانند سطح حقوق باشگاه، اساسنامه باشگاه و همچنین گزارش هایی در مورد رویدادهای گذشته یا آینده باشگاه را خواهید یافت.

چگونه عضو باشگاه شوم؟

اینجا فهرست کاملی از کلوپ های رسمی شناخته شده برند مرسدس بنز در سراسر جهان را خواهید دید. این شما را به صفحه اصلی باشگاه خاص برند مرسدس بنز هدایت می کند.

اگر به یک باشگاه برندی بپیوندید که به طور رسمی توسط مرسدس بنز ک،یک به رسمیت شناخته شده است، واجد شرایط دریافت امتیازات ویژه‌ای خواهید بود که مرسدس بنز ک،یک از آن پشتیب، می‌کند. ما می خواهیم شما را با جزئیات بیشتر آشنا کنیم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-benz-cl،ic-club/club-member،p/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.