عینک آفتابی برای دید منحصر به فرد.

طراحی خلاقانه آمیخته با مهارت: نتیجه نهایی عینک آفتابی طراح CREATOR است. وفادار به فلسفه طراحی مرسدس بنز، این مدل سادگی حسی و لو، مدرن را نشان می دهد. همکاری گوردن واگنر، مدیر ارشد طراحی مرسدس بنز، و تیمش با نمادهای لو، MAYBACH این عینک آفتابی منحصر به فرد را تولید کرد – دست ساز با بالاترین استانداردها، متشکل از مواد منتخب پایدار، و در ده ،یب رنگ موجود است. ا،سوری عینک یک همراه شیک در طول روز است – چه بافت غیررسمی، شیک و چه مربوط به تجارت. این عینک آفتابی جلوه خاصی به هر لباسی می بخشد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/sungl،es-for-exclusive-visibility/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.