فروشگاه موزه مرسدس بنز.

فروشگاه موزه در پاساژ موزه مرسدس بنز هر آرزویی را برآورده می کند. برای رفتن به ،ید زم، که دوست دارید – حتی در روزهای یکشنبه و تعطیلات رسمی. در بیش از 500 متر مربع، فروشگاه موزه طیف گسترده ای از محصولات مرسدس بنز را به شما ارائه می دهد: مد فعلی، خودروهای مدل با کیفیت بالا و ادبیات جذاب در مورد تاریخچه مرسدس بنز. معماری و طراحی را می‌تو،د در اینجا پیدا کنید – و همچنین ساعت‌های لو،، پیشنهادات برای کودکان و طیف گسترده‌ای از هدایایی که ستاره مشهور مرسدس را دارند. به وسایل تعطیلات یا تج،ات موتورسواری نیاز دارید؟ در فروشگاه موزه، آن را پیدا خواهید کرد.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

جذابیت برای از بین بردن.

*به یک وب سایت خارجی هدایت می شوید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/museum-s،p/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.