فروش بین المللی دیپلماتیک: وسایل نقلیه برای دیپلمات ها.

ما طیف گسترده ای از محصولات را به شما پیشنهاد می کنیم که در آن می تو،د مطمئن شوید که وسیله نقلیه من، برای هر موقعیتی را پیدا خواهید کرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/international-diplomatic-sales/vehicles-for-diplomats/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.