فولکس واگن 37558 سوسک را برای مشکلات بیشتر کیسه هوای تاکاتا فراخوان می کند

بزرگترین فراخوان خودرو در تاریخ اکنون کمی بزرگتر شده است. برخی از فول،‌واگن بیتل‌های سال‌های 2015 و 2016 برای بادکننده‌هایی که ممکن است منفجر شوند، فراخوانده می‌شوند. فول،‌واگن می‌گوید که 37558 دستگاه سقف سخت و کانورتیبل به طور بالقوه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. مشکل به طور خاص مربوط به ایربگ سمت راننده است.

این ما را به این فراخوان ملی، NHTSA Campaign Number 22V-945 می رساند. قرار گرفتن طول،‌مدت در معرض رطوبت بالا، دمای بالا، یا چرخه دما می‌تواند پیشران مورد استفاده در کیسه‌های هوا را ت،یب کرده و باعث پارگی شود. این به طور بالقوه می تواند قطعات ف،ی را از داخل خارج کند و راه حل این است که کیسه هوای سمت راننده جایگزین شود. فول،‌واگن اعلام کرده است که نامه‌های اعلان مالک برای بیتل‌های آسیب‌دیده در اواسط فوریه ارسال خواهد شد. مالکان نگران همچنین می توانند با شماره 1-800-327-4236 و شماره فراخوان VW 69EM تماس بگیرند.

آ،ین فراخوان توجه را به خودروهایی با انواع مختلف بادکننده تاکاتا جلب می کند که ممکن است به دلیل درجه حرارت بالا، سطح رطوبت یا هر دو از کار بیفتند. اسناد اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه (NHTSA) تکرار می کند که این تحقیقات خاص در سال 2014 آغاز شد و بر خودروهایی از خودروسازان متعددی که در مناطقی که سطح رطوبت بالا رایج است فروخته شده یا استفاده می شود، تمرکز داشت. بررسی ها نشان داد که رطوبت می تواند عاملی برای پاره شدن بادکننده ها باشد. فراخوان های اولیه در چنین مناطقی انجام شد، عمدتاً در ایالت های ج،ی ایالات متحده، اما دو پارگی غیرقابل توضیح در مناطق خارج از منطقه فراخوان یافت شد.

این تنها آ،ین فصل از حماسه ایربگ تاکاتا است که یک دهه پیش آغاز شد. فراخوان های اولیه خودروسازان در مورد انفجارهای بالقوه مرگبار کیسه هوا در سال 2013 آغاز شد. به طور گسترده توسط سازندگان در سراسر جهان استفاده شد، تحقیقات عمیق تر در مورد تاکاتا میلیون ها نفر را یافت و سپس ده ها میلیون‌ها وسیله نقلیه مجهز به کیسه هوای احتمالی معیوب. در سال 2015، با عبور از مرز 40 میلیون، به بزرگترین فراخوان در تاریخ خودرو تبدیل شد. تاکاتا در نهایت یک میلیارد دلار جریمه و خسارت پرداخت کرد. مدیران شرکت متهم شدند و همه اینها منجر به ورش،تگی تاکاتا در سال 2018 شد.

متأسفانه، 24 مورد مرگ ناشی از تورم معیوب بوده است که آ،ین مورد در پایان سال 2022 رخ داده است.


منبع: https://www.motor1.com/news/629093/volkswagen-recalls-beetles-takata-airbag-problems/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.