فینالیست های خودروی سال 2023، دور نهایی رای گیری در ژانویه معرفی شدند

فهرست نهایی فینالیست های رقابت کننده برای جایزه خودروی سال 2023 مشخص شد. هیئت داوران متشکل از بیش از 60 عضو به نمایندگی از چندین کشور اروپایی، هفت خودرو را از میان فهرست بلندبالایی 27 نفره انتخاب کرده است. جالب است که همه فینالیست‌ها نوعی از برق‌رس، را درگیر می‌کنند – اگر نه کاملاً با باتری الکتریکی.

بررسی اولین درایو خارجی کیا EV6 2022

برنده خودروی سال 2023 به دنبال یک پیروزی مهم توسط کیا در سال 2022 خواهد بود. کیا EV6 به ،وان خودروی سال 2022 مورد ستایش قرار گرفت که برای اولین بار برای خودروساز کره ج،ی بود. پس از نبردی نزدیک با رنو مگان E-Tech Electric، 279 امتیاز و 12 رای برتر فردی به دست آورد. هیوندای Ioniq 5، پسر عموی EV6 از همان گروه خودروی کره ای، در رتبه سوم قرار گرفت.

دور نهایی رای گیری در ابتدای ژانویه برگزار خواهد شد. این دور برنده جایزه خودروی سال 2023 را تعیین می کند که در مراسمی در صدمین نمایشگاه موتور برو،ل در 13 ژانویه 2023 اعلام می شود.

خودروی سال یک جایزه بین المللی است. هیئت منصفه از خبرنگاران ارشد اتومبی،، در سراسر اروپا تشکیل شده است. هدف از این جایزه یافتن یک برنده منفرد و تعیین کننده است. هیچ دسته، زیربخش یا برنده ک، وجود ندارد.

65 ع، ها

برای سال 2022، هیئت داوران خودروی سال به 61 عضو رسید که نماینده 23 کشور اروپایی هستند. نمایندگی هر کشور متن، با وسعت بازار خودروی کشور و اهمیت آن در خودروسازی است. فرانسه، آلمان، بریت،ا، ایتالیا و اسپ،ا هر کدام شش عضو دارند. کشورهای دیگر نمایندگان کمتری دارند.


منبع: https://www.motor1.com/news/623505/2023-car-of-the-year-finalists/

در اینجا نامزدهای نهایی خودروی سال 2023 آمده است:

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.