ماشین رالی مرسدس بنز 300 SE.

در آغاز دهه 1960، 300 SE قدرتمندترین خودروی رالی مرسدس بنز بود. یکی از دیدنی‌ترین نمایش‌های آن در گرندپری ماشین تورینگ در سال 1963 در آرژانتین بود، جایی که 300 SE مقام‌های اول، دوم و چهارم را ،ب کرد. ماشین نشان داده شده در اینجا در مسابقات رالی شرکت نکرد. مجهز به سانروف، توسط مدیر مسابقه کارل کلینگ به ،وان یک ماشین شرکتی استفاده شد.

  • سیلندر 6
  • جابجایی 183 مس اینچ
  • توان ،وجی 230 ، بخار (169 کیلووات)
  • در دور موتور 8500 در دقیقه
  • حدا،ر سرعت 143 مایل در ساعت


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/mercedes-benz-300-se/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.