ماشین مسابقه ای 750 کیلوگرمی مرسدس بنز W 25.

W 25 تیر نقره ای اصلی بود. در ابتدا با رنگ سفید رنگ آمیزی شده بود و برای اولین مسابقه خود به پیست نوربرگ رینگ رسید که یک کیلوگرم وزن بسیار سنگین برای فرمول 750 کیلوگرمی (1650 پوند) داشت. مک،ک ها رنگ را به منظور کاهش وزن آن سمباده زدند و رنگ نقره ای برهنه و درخشان بدنه آن را نمایان ساخت. تیم با آسودگی من، توانست در ابتدا با W 25 صف آرایی کند. این ماشین در مسابقه پیروز شد و بعداً نام مستعار Silver Arrow را برگزید.

  • سیلندر 8
  • جابجایی 205 با اینچ
  • ،وجی 354 ، بخار (260 کیلووات)
  • در دور موتور 5800 در دقیقه
  • حدا،ر سرعت 175 مایل در ساعت


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/mercedes-benz-w-25-750-kg/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.