مجله مرسدس بنز من.

ما شما را به مرور، کاوش و کشف دعوت می کنیم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/

مجله مشتریان مرسدس بنز غرق در سنت است: این کتابچه باریک که برای اولین بار توسط شرکت موتور دایم، در ژانویه 1919 منتشر شد، گواه چشم انداز و اعتماد به نفس است. مجله مشتریان ما تنها دو ماه پس از پایان جنگ جه، اول منتشر شد و هدف شرکت در آن زمان همان بود که اکنون وجود دارد: دسترسی به مشتریان و دوستان برند.

با مجله جدید Mercedes-Benz me، می خواهیم شما را به سفری به هسته اصلی برند خود ببریم. زیرا حتی اگر زمان تغییر کند، ما به ارزش‌های خود و ادعای خود مبنی بر ساخت بهترین خودروها برای بهترین مشتریان جهان وفادار می‌م،م.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.