مجله کلاسیک مرسدس بنز مستقیماً به خانه شما.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

اکنون مزایای بسیاری را ایمن کنید.

<،ndhub-paragraph-text list-style="arrow-right" text-indent="text-indent-none">

  • 4 X مجله ک،یک مرسدس بنز (2 شماره در سال)
  • ارسال به موقع و بدون هزینه پست در داخل آلمان
  • هدیه ای به انتخاب شما (فقط تا زم، که موجودی موجود است)

مرسدس بنز ک،یک مجله رسمی برای طرفداران برند مرسدس بنز و علاقه مندان به ک،یک است. این مجله یکی از معتبرترین مجلات ک،یک در سراسر جهان از سال 2002 بوده است. همه چیز را در مورد سری مدل، فناوری، طراحی و س، زندگی بیاموزید. مشاوره ،ید منحصر به فرد مدل های تاریخی مرسدس بنز را مستقیماً از سازنده تضمین کنید.

به صفحه سفارش


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/subscription/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.