مربیگری تک به یک مرسدس بنز جی.

یک مربی، یک آفرود و شما – اینجا همه چیز در مورد اه، شخصی شماست. دوره آفرود کارخانه برمن چالش های زیادی را برای تمرین نیم روزه شما با خودروی آفرود مرسدس بنز با شیب های تند، گذرگاه آبی و رانندگی های مورب ماجراجویانه ارائه می دهد. راه خودت را پیدا کن!


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/events-and-exhibitions/driving-events/individual-coa،g-g-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.