مرسدس بنز: آینده حرکت الکتریکی در ?The Open?.

با مفهوم EQ مرسدس بنز، ?حامی رسمی؟ از 147th Open، در حال تشدید تعهد خود به حرکت الکتریکی است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/sports/golf/the-future-of-electromobility-at-the-open/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.