مرسدس بنز اسپرت؟ بررسی اجمالی.

همه رویدادهای ورزشی فعلی مرسدس بنز در یک نگاه: می‌تو،د گزارش‌هایی درباره مهم‌ترین رویدادها از ورزش‌های موتوری، فرمول یک، DTM، گلف، فوتبال و Laureus پیدا کنید. اینجا جایی است که اسطوره های ورزش با سفیران برند و موتورهای داغ با ورزش های سریع ملاقات می کنند. برجستگی های احساسی، برتری ورزشی و نگاه های خصوصی در پشت صحنه رویدادها را تجربه کنید. هرگز رویدادی را از دست ندهید و همه چیز را در مورد جایزه Laureus بد،د.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/sports/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.