مرسدس بنز: به سمت سرگرد حرکت کنید.

مرسدس بنز حامی رسمی و خودروی رسمی 148 استهفتم باز کن. مرسدس بنز گلف را دنبال کنید اینستاگرام و فیس بوک.
منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/sports/golf/drive-to-the-major/

به طور کلی بیش از 30 شرکت کننده از سراسر جهان به مسابقات مقدماتی Drive to Major سفر می کنند. 18 حفره رقابتی آنها را از یکی از هشت نقطه در دوشنبه بعد از رویداد جدا می کند. برنده ناخالص، دو نفر اول در هر یک از ک، های معلولیت A، B و C و همچنین برنده دور جدید مسابقه ویژه Drive to the Major، می توانند سفر منحصر به فرد را که گلف آماتور و حرفه ای را به هم متصل می کند، کامل کند. این هشت مشتری مرسدس بنز در اوایل صبح دوشنبه در رویال پورتروش به میدان می‌روند، درست چند ساعت پس از اینکه کوزه کلارت به برنده مسابقات آزاد 148، قهرمان جدید گلف‌باز سال تحویل داده شد.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.